I dag (den 24 maj) publicerar vi en granskning av assistenternas arbetsmiljö i privat assistans. Rätten för den som behöver assistanshjälp i vårt land är oerhört stark. Både i valet av dem som ska anställas och hur anställningsvillkoren ser ut. Tanken är förstås att den som behöver hjälp av assistenter ska få ha ett stort inflytande för att kunna leva ett så pass normalt liv som möjligt. Och den enskildes rätt är stark och regleras i lagen om assistans, LSS.

Men det finns en baksida. Nyligen har 25 personliga assistenter fått rätt mot assistansföretaget Simplify för obetalda löner i en rättegång som måste anses vara unik. Bolaget blev av med sitt tillstånd och många före detta anställda vittnar om en usel arbetsmiljö och uteblivna löner.

Men rättegången och utgången av den visar på något viktigt. Insynen i privat assistans är ibland otillräcklig. Detta påverkar assistenternas möjligheter till en bra arbetsmiljö. För vem ska uppmärksamma problemen om det inte finns någon insyn? Och vem ska hjälpa och värna om assistenternas hälsa och arbetsmiljö om ingen ser hur det står till? När den assistansberättigade också blir arbetsledare som i fallet Simplify tycks det kunna gå hur illa som helst utan att något görs.

Flera av assistenterna som varit anställda på Simplify vittnar om att de fortfarande mår dåligt av det de varit med om på sin arbetsplats. Kommunal föreslår i en ny rapport att utöka kraven på tillstånd för assistansanordnare så att arbetsgivare också på assistansområdet tar sitt arbetsgivaransvar. Förbundet vill också reglera möjligheterna för assistansberättigade att få vara arbetsledare.

I februari 2015 drog Inspektionen för vård och omsorg slutligen in Simplifys tillstånd för att bedriva assistansverksamhet. Den nuvarande assistansanordnaren Stil gör dock inga kontroller eller liknande så länge ingen slår larm till dem om att arbetsmiljön är dålig. Det betyder att fler assistenter kan tvingas jobba i en dålig arbetsmiljö utan att något görs. Här behövs förändring. Insynen och granskningen av privat personlig assistans måste bli bättre. Det är viktigt för att inte bara den som har rätt till assistans utan också assistenterna ska kunna må bra.

Illustration: Magnus Bard