Hur länge delegationen kommer finnas på plats, är oklart.

– Förhoppningsvis har vi delegationen inne tills vi är klara.

Och målet är att vara klara innan det gamla avtalet löper ut den 30 april.

Kommer det finnas ett bud att presentera för de avtalsdelegerade på tisdag?

– Det är för tidigt att säga hur långt vi då har kommit i processen. Förhoppningsvis har vi kommit längre än nu i alla fall, säger Lenita Granlund.

Liksom Lenita Granlund beskriver SKL:s förhandlingschef Maria Dahlberg förhandlingarna som intensiva.

– Vi träffas nu hela tiden, vi kommer att träffas under helgen och fortsätter nästa vecka, säger Maria Dahlberg.

Har ni planer på att kalla in er avtalsdelegation?

– Den är i beredskap hela tiden.

När kan det finnas ett färdigt avtalsförslag?

– Det vågar jag inte sia om.

Vare sig SKL eller Kommunal vill peka ut de frågor som är extra svåra att hitta en lösning på.

– Det är en helhet som vi ska få ihop, säger Maria Dahlberg.

Kommunal har yrkat på löneökningar med 661 kronor plus 400 kronor extra till undersköterskor, men säger samtidigt att man accepterar löneökningarna i det avtal som förhandlats fram inom industrin, vilket var värt 2,2 procent. Det skulle motsvara cirka 520 kronor för Kommunals del.

Förutom undersköterskesatsningen lyfter Kommunal fram rätten till heltid och att få till ett bättre löneavtal som premierar yrkesutveckling som de viktigaste frågorna.

SKL vill bland annat ha större flexibilitet i anställningsvillkoren och att så mycket som möjligt ska kunna avgöra lokalt.