LO-ekonomen Mats Morins rapport ”Lön eller sysselsättning eller bådadera” presenterades i dag vid ett LO-seminarium i Stockholm.

Med rapporten vill han slå hål på argumenten om att det krävs lägre löneökningar för att ge fler chansen till ett jobb.

Han har bland annat studerat avtalsrörelserna sedan 1998 och kommit fram till att vi de tillfällen det har varit låga löneökningar enligt de centrala avtalen så har jobben inte blivit fler, men tjänstemännen har lokalt ute i företagen kunnat få ut löneökningar utöver ökningarna i avtalen.

Hans slutsats är att det finns ett löneutrymme som antingen fördelas genom att avtal med löneökningar motsvarande löneutrymmet, eller så ligger löneavtalen under den nivån och då kommer löneutrymmet att fördelas ute på arbetsplatserna. Det tjänar tjänstemännen på.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson sa vid seminariet att detta visar hur viktigt det är för LO:s medlemmar med centrala avtal i nivå med löneutrymmet.

– Vi är starka i centrala avtal. Vi har bildat fackföreningar för att hålla tillbaka marknadskrafterna. Lågavlönade, som kvinnor i Kommunal, kan aldrig få högre lön med stöd av marknadskrafterna som tjänstemännen kan.

Torbjörn Johansson förklarade att i hans Sverige ska alla kunna leva på sin lön och det ska inte vara som i dag där en vd tjänar lika mycket på ett år som 52 arbetare.

– Det handlar om vilket Sverige vi vill ha och hur vinsterna ska fördelas.

Nationalekonomen Lars Calmfors var inbjuden för att kommentera LO-rapporten. Han gav den ett högt betyg eftersom rapporten bygger på nationalekonomiskt vetenskapliga teorier.

– Slutsatserna är intressanta och fullt rimliga, sa han men tillade att det behövs mer forskning för att vetenskapligt visa att slutsatserna håller.

Han uppmanar samtidigt LO att gå med på lägre löner för nyanlända flyktingar så att dessa lättare kan få jobb.

Han hänvisade till uppgifter i Dagens Eko om att lönen för svartjobb har halverats på grund av det stora antalet flyktingar. Nu kan de få 6 000 kronor i månaden för jobb på över 12 timmar per dag.

– De sänkta lönerna har redan genomförts. Det borde vara i LO:s intresse att reglera detta i ett mer socialt accepterat sammanhang, sa Lars Calmfors.

Torbjörn Johansson är inte beredd att gå med på sänkta löner. För honom är det viktigare att satsa på att ge flyktingar utbildning i svenska och annat så att de klarar av att ta de jobb till de villkor som förekommer på svensk arbetsmarknad.

Han tycker att det är fel att lågavlönade i Sverige som redan har svårt att leva på sin lön ska betala med sänkt lön eller lägre löneökningar för att samhället ska klara av att hantera utmaningen att få flyktingar i jobb.

– Jag vill påminna om att Fredrik Reinfeldt som statsminister uppmanade oss alla att öppna våra hjärtan och ta emot de flyktingar som kommer hit. Nu talas det om en borgerlig springnota för att slippa vara med och betala för flyktingarna. Det kommer jag aldrig att ställa upp på.