KA kunde för några dagar sen avslöja att Bergström förutom förbundskassörsuppdraget har haft 37 olika poster i styrelser, kommittéer med mera. Många av dessa poster har varit direkt kopplade till jobbet som förbundskassör och inte gett några extra inkomster men för minst fem av dessa styrelseuppdrag har arvode på sammanlagt 379 300 kronor utgått till Anders Bergström 2014. För styrelseuppdraget i AMF Fonder utgick till exempel över 100 000 kronor i arvode till Bergström 2014.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal försvarar Bergströms avtal

 

Hans deklarerade inkomst av tjänst 2014 var 1,4 miljoner kronor.

Han har alltså haft inkomster på ytterligare 200 000 kronor, som det är oklart var de kommer ifrån. När det gäller posterna i olika handelsbolag går det inte att via en årsredovisning kontrollera om och i så fall hur mycket arvode som betalats ut.

Ewa Wetterström, kanslichef på Kommunal, säger att hon aldrig hört talas om att det gjorts någon avräkning på lönen från förbundet för styrelseuppdragen, även om hon reserverar sig för att det kan bero på okunskap.

 

LÄS OCKSÅ: Anders Bergström lämnar Kommunal

 

I ett annat stort LO-förbund, IF Metall, är principen en annan:

”För den kongressvalda ledningen, det vill säga ordförande, vice ordförande, avtalssekreterare och förbundssekreterare, minskas lönen från IF Metall med de eventuella arvoden som erhålls från externa styrelseuppdrag, skriver Ulf Andersson, ekonomichef på IF Metall i ett mejl till Kommunalarbetaren.

Även LO har samma princip för förbundsledningen. Däremot gör Handels likadant som Kommunal, det vill säga pengarna går till den som har uppdraget. Vi har inte kontrollerat hur det ser ut i övriga LO-förbund.