I dag har Aftonbladet avslöjat att det vid flera tillfällen har lagts stora pengar på alkohol i samband med julbord och annan intern representation.

Kommunal har ett julbord varje år för sina 200 anställda på förbundskontoret. Det hålls ute på Marholmen och då brukar det förutom något glas öl eller vin bjudas på två nubbar och avec till kaffet.

Att bjuda på alkohol vid särskilda tillfällen, som en julfest, är inget ovanligt, och inget LO-förbund har totalförbud för alkohol i sin representationspolicy.

­Men Kommunal tillhör de LO-förbund som har mest generös policy för alkohol vid representation. I Kommunals policy står det att representation med alkohol enbart får ske i samband med middag och i ”måttlig mängd”. Starksprit ”får bara undantagsvis förekomma och ska då kunna motiveras utifrån sitt sammanhang”.

 

LÄS OCKSÅ: Kassören bodde gratis på Marholmen

 

Kommunalarbetaren har granskat alkoholpolicyn hos elva LO-förbund utöver Kommunal. Hos fem av dem är policyn att starksprit inte köps för förbundets pengar. Utöver Kommunal är starksprit tillåtet hos GS-facket, Byggnads, Livs, Pappers och Målarna. Det är oklart vad som gäller med starksprit hos Handels. Byggnads, Pappers och Livs policy liknar Kommunals. Hos Målarna kan förbundsstyrelsen få sprit, men inte övrig personal. Hos GS får alkohol bara serveras vid särskilda tillfällen efter beslut i verkställande utskottet. ”Till exempel om det ska serveras en snaps till julbordet. I annat fall förekommer det inte starksprit vid GS representation” skriver GS-fackets pressekreterare i ett mejl.

Tjänstemannaförbunden Unionen och Vision och arbetsgivarorganisationen SKL tillåter inte starksprit. Vision köper inte alkohol alls för medlemmarnas pengar. Men det vanliga är att policyn tillåter ett eller två glas vin eller starköl vid representation, dit även personalfester räknas.

­– Vi har inget absolut förbud mot alkohol, man får två glas vin eller öl. I övrigt får man bekosta alkohol själv, säger IF Metalls ekonomichef Ulf Andersson.

2014 kostade Kommunals julbord enligt Aftonbladet 332 807 kronor, av det var 110 000 kronor på alkohol. Men då ska man komma ihåg att det deltog drygt 200 personer på julbordet. Uppdelat på 200 personer blir det 1664 kronor per person.

Men enligt Aftonbladet stannade förbundsledningen och förbundsstyrelsen, 20 personer, kvar på Marholmen efter julbordet 2014 och fortsatte att dricka. Då beställdes det enligt tidningen bland annat in rom för 1260 kronor, 8 flaskor vin för 2950 kronor och 33 starköl för 1930 kronor. Det är oklart om det ingår i summan för julbordet eller om det är utöver.

När Kommunalarbetaren intervjuade Anders Bergström på onsdagen fick han en fråga om julbordet och att det brukar vara ganska generöst med alkohol.

– Ja, det är generöst mot våra anställda, sade Anders Bergström, men menade samtidigt att de är restriktiva med alkohol.

Men på torsdagen har Kommunal skrivit på sin hemsida att de nu ska bli mer restriktiva med alkohol. Om det betyder att starkspriten försvinner är oklart.

 

LÄS OCKSÅ: Miljonförlust i Kommunals konferensbolag

 

Vid ett tillfälle har Kommunal bjudit styrelsen för LO Mediehus, där Kommunalarbetaren ingår, på middag där det ingick alkohol. Det var när styrelsen för LO Mediehus hade bildats förra våren, som Kommunal genom förbundskassör Anders Bergström bjöd på trerätters middag på Metropol Palais. Han sitter också i styrelsen för LO Mediehus. Det bjöds inte på sprit, utan champagne till förrätten och vin till middagen. Robert Jonsson är vd för LO Mediehus och säger att han inte reagerade över det då.

– Jag uppfattade det som att Kommunal som en av de största ägarna och som varit väldigt pådrivande i bildandet av ett mediehus ville bjuda på middag efter den historiska händelsen. Jag tycker också att det var ganska måttligt, säger Robert Jonsson.

Kommunalarbetarens reporter Pernilla Josefsson är personalrepresentant i bolagsstyrelsen för LO Mediehus. Hon har ingen uppskattning om vad hennes middag gick på, men reagerade redan då.

– Jag tyckte att det kändes överdrivet. Vi pratade om det, vi som sitter som representanter från personalen, att vi tyckte att om det skulle hända igen så skulle vi sätta stopp för det.

Kommunal har kallat till presskonferens i dag klockan 16 med ordförande Annelie Nordström och förbundskassör Anders Bergström.

Förbundens riktlinjer

Förbundens riktlinjer för alkohol och representation i korthet, (vid till exempel personalfester):

 

LO-förbund:

Kommunal: Vin eller öl i måttlig mängd, starksprit får förekomma undantagsvis.

Byggnads: Vin eller öl i måttlig mängd, starksprit får förekomma undantagsvis.

Elektrikerförbundet: Vid representation under kvällstid kan vin/öl serveras som måltidsdryck. Ej sprit.

Fastighetsanställda: Max två glas vin eller starköl. Ej sprit.

GS: Alkohol får bara serveras vid särskilda tillfällen efter beslut i verkställande utskottet. Då kan sprit vara tillåtet, exempelvis en snaps vid julbordet. 

Handels: Ett glas öl eller vin med påfyllning vid representation. Vid ”speciella tillfällen” ska verkställande utskottet avgöra vad som är ”passande”.

Hotell- och restaurang: Vin eller öl kan serveras till måltid i samband med representation. Ej sprit.

IF Metall: Max två glas vin eller starköl. Ej sprit.

Livs: Servering av alkohol bör ske med återhållsamhet. Med alkohol avses öl, vin, olika former av starksprit.

Målareförbundet: Alkohol i måttliga mängder. Starksprit endast vid förbundsstyrelsens julfest och till utländska gäster.

Seko: Vid julbordet serveras två glas öl eller vin, ej sprit. Enda tillfället som förbundet bjuder på alkohol. 

Pappers: All representation ska ske med omdöme och måttfullhet. Vid vissa tillfällen, som kongressmiddag och julfest för personalen, kan det bjudas på öl eller vin till maten samt drink/snaps och avec.

 

TCO-förbund:

Unionen: Vin eller starköl kan serveras vid särskilda tillfällen. Ej sprit.

Vision: Köper ingen alkohol för förbundets pengar.

 

Arbetsgivarorganisation:

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting: 1 glas vin till förrätt, 1 glas vin med påfyllning till huvudrätt. Fördrink kan förekomma vid särskilda tillfällen. Ingen sprit köps för SKL:s pengar.