SVAR: Så länge en anställd fortfarande är i en rehabiliterande fas är det naturligaste att anställningen löper på. Det kan dock bli aktuellt med avslut av anställning om rehabiliteringen är avslutad och arbetstagaren har en nedsättning som gör att han/hon inte kan återgå i samma arbete som tidigare. Men innan det blir frågan om det ska arbetstagaren prövas också mot andra arbeten hos arbetsgivaren.

Vad gäller avgångsvederlag finns ingen bestämd taxa att hålla sig till. Det är vanligt att man blir erbjuden de pengar man ändå skulle fått under sin uppsägningstid. Jag tycker att du ska förlita dig på ditt lokala Kommunal, som har erfarenhet och som du kan diskutera med. Framför allt vet de hur arbetsgivaren brukar hantera sådana här situationer.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal