I december 2010 tände en ung frustrerad grönsaksförsäljare eld på sig själv i den tunisiska staden Sidi Bouzid. Han var inte ensam om att vara missnöjd med regimen och självmordet växte till ett folkligt uppror som spred sig till hela landet. 

– Det var frågor som arbetslöshet, korruption och fattigdom som låg bakom, säger Kristina Olsson.

Protesterna fick diktatorn Ben Ali att lämna både makten och landet. Händelserna i Tunisien var gnistan som startade revolter i flera arabiska länder och stört­ade ledarna för bland annat Egypten och Libyen. I flera av länderna pågår fortfarande kampen om makten. I Tunisien är det annorlunda. Här har man haft demokratiska val och det har införts en ny konstitution med lika rättigheter för alla oavsett kön, politiska åsikter eller religion. Det är för just det som Nationella kvartetten får Nobels fredspris.

Några som arbetat hårt för den fredliga vägen är fackförbundet UGTT. Sedan upproret började för fem år sedan har de bland annat ordnat fredliga strejk­er som svar på våldsamheter.

Det stora målet sedan Ben Ali föll har varit att få fram en demokratisk konstitution. Det var den viktigaste anledningen till att representanter för arbetare, arbetsgivare, människorättsaktivister och jurister för två år sedan bildade den Nationella kvartetten. De lyckades och 2014 hölls det första valet med den nya konstitutionen. En välkommen förändring är att många kvinnor kommit in i parlamentet. Just utvecklingen när det gäller jämställdhet är det som Kommunal stöttat.

– Vi drev ett jämställdhetsprojekt i Egypten och Tunisien tillsammans med Vision för att ge kvinnor mer inflytande i fackförbunden. Det sattes mål för att få in fler kvinnor i styrelser och för hur UGTT skulle verka för jämställdhet utåt, säger Kristina Olsson.

Hon menar att just den här typen av demokratiska projekt är väldigt viktiga.

– Det finns mycket frustration i ett land som Tunisien. Det är en grogrund för extrema rörelser. Därför är demokratiprocesser i fackliga organisationer som når ut till många människor viktigt. Kan man få fler att känna att de kan påverka genom demokratiska beslut så är det betydelsefullt, säger Kristina Olsson.

 Nobels fredspris delas ut i Oslo på torsdag, den 10 december.

UGTT

UGTT står för Union Générale Tunisienne du Travail. 
Är den centrala fackliga organisation-en i Tunisien. 
Har cirka 500 000 medlemmar, Tunisien har 10 miljoner invånare.
I Nationella kvartetten ingår också UTICA (Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts), människorättsorganisationen LDTH (Tunisian Human Rights League) och den nationella advokatföreningen the Tunisian Order of Lawyers. 
Kvartetten bildades sommaren 2013.
2014 röstades konstitutionen igenom av parlamentet i januari och låg till grund för val i oktober.