Ska man behöva tvätta kläderna själv?

– Nej, det ska man helst inte göra. Det vi rekommenderar är att den som är vårdgivare eller ansvarig ska ha kontroll på hela processen. Vilket innebär att de köper in kläderna och också hanterar hela processen med smutsig och ren tvätt. Antingen köper man in tvättmaskiner och tvättar dem på plats eller, det vanligaste, att man leasar sina kläder och skickar iväg dem till ett tvätteri. Då har man också kontroll. Kläderna ska tvättas i 60 grader och det är väldigt svårt för en arbetsgivare att kolla upp det om man tvättar kläderna hemma.

Är det alltså arbetsgivaren som ska betala för kläderna?

– Nej, det står inte någonstans i lagen. Det vi säger är att det ska finnas arbetskläder. Vem som ska betala får arbetsgivaren själva bedöma. Antingen att de bekostar hela, eller att arbetstagarna får bekosta en viss del. Det finns en dom som är på gång i Högsta förvaltningsdomstolen, men den har inte kommit än. Om man jämför med landstinget har de beslutat att de bekostar arbetskläder, men det betyder inte att kommunala verksamheter ska göra det. De kan ha andra arrangemang.

 

LÄS OCKSÅ: ”Fantastiskt med arbetskläder”

 

Kan alltså – teoretiskt – arbetsgivaren från och med 1 januari tvinga arbetarna att köpa kläder?

– Det enda vi tycker är att i så fall måste man göra det på ett organiserat sätt. De här kläderna ska tåla 60 grader, de ska vara arbetskläder och man ska bara använda dem på jobbet. Man ska inte ta med sig dem hem och man ska inte promenera hem i dem. Det är upp till verksamheten hur man löser frågan om inköp.

Ingår jacka och skor för dem som jobbar i hemtjänsten?

– Skor ingår inte. Jacka är ett uteplagg och ingår inte heller. Om det inte är så att det är en del av dina arbetskläder, men i vården och omsorgen har jag väldigt svårt att se att jacka skulle ingå.

Var ska man byta om, kan man tvingas byta om hemma?

– Nej. Ordet arbetskläder innebär att de bara ska vara på jobbet. De här kläderna ska inte flyttas hem, det är hela poängen. Du ska komma i dina vanliga kläder, byta om på din arbetsplats, göra ditt pass, sedan byta om och ta på dig dina vanliga kläder och därefter gå hem.

Ska ombytet ingå i arbetstiden?

– Det är en bra fråga, men det är ingenting som vi reglerar.

Hur många ombyten ska arbetsgivaren tvingas betala för?

– Vi säger att man ska byta sina kläder varje dag. Ett set ska man ha en hel dag och ibland ska man byta ännu oftare om det är så att de har blivit jättesmutsiga om det är någon som har kräkts på dig exempelvis. Har man något moment där man vet att det kommer att bli smutsigt kan man ha skyddskläder, plastöverdrag.

 

LÄS OCKSÅ: Arbetskläder blir obligatoriska

 

Varför ingår inte personliga assistenter?

– Är du personlig assistent jobbar du en person med en person. Problemet ur patientsynpunkt blir när en person vårdar flera. Då går du från en person till nästa, till nästa, till nästa. Och det är då, i de ögonblicken, som det kan vara risk för att man kan smitta. Det är det vi vill undvika. Det är Arbetsmiljöverkets roll att skydda dem som jobbar.

Varför ingår inte barnskötare?

– Barnskötare följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter, det är inte vård. Vi reglerar hälso- och sjukvård och barnomsorg är inte hälso- och sjukvård.

Hur ska lagen funka för vikarier? Ska det finnas reservkläder i alla storlekar?

– Det är en fråga om ledningsföreskrifterna. Där står det att det är vårdgivaren som är ansvarig för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Är det osäkert hur man ska implementera våra föreskrifter kan man kontakta vårdhygienenheten på sitt landsting. De är experter och Socialstyrelsens förlängda arm.

Blir arbetsgivaren tvungen att också ordna gravidkläder?

– Man ska inte köpa kläder i bara en storlek, befolkningen ser ju olika ut. Har man många kvinnliga medarbetare i fertil ålder, då kanske man kan ha några uppsättningar av lite större kläder. Det får helt enkelt verksamhetscheferna bedöma.