Vårdfokus har noterat att personalbrist och stress allt oftare nämns som direkt eller indirekt orsak till incidenter i vården som lett till en så kallad lex Maria-anmälan. Det bekräftas av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi ser det allt oftare i både lex Maria-anmälningar och i de tillsynsärenden som vi själva dragit igång, säger Lena Renman, enhetschef på Ivo, till Vårdfokus.

Ett exempel är den kirurgiska akutvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Där gjorde Ivo en inspektion efter att de varit flera incidenter, som visade på en generell bemanningsbrist, låg kompetens och bristande dokumentation.

Även Arbetsmiljöverket har märkt av en ökad arbetsbelastning där personalen inte hinner göra sitt jobb.

– De känner en samvetsstress och oroliga för patientsäkerheten. Det är betydligt fler ärenden av den typen i dag jämfört med för fem år sedan, säger Lise-Lotte Hamfelt, inspektör vid Arbetsmiljöverket, till Vårdfokus.

Lex Maria

Lex Maria innebär att vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som lett till eller hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg.