I samhällsdebatten hörs allt oftare rop efter ”sänkta trösklar” på arbetsmarknaden, för att unga och nyanlända flyktingar lättare ska få jobb. Det låter fint, men ”sänkta trösklar” betyder egentligen inget annat än sänkta löner och sämre arbetsvillkor för vissa.

Det kan Kommunal aldrig gå med på. I kommun­alt driven äldreomsorg har fler än 20 000 undersköterskor och vårdbiträden visstidsanställningar med timlön som ger högst 8 000 kr i månaden (före skatt!). De allra flesta saknar utbildning och utnyttjas därför av arbetsgivare som billig arbetskraft med strötimmar på jobbet, helt efter arbetsgivarens godtycke.
Vad de behöver är naturligtvis inte lägre lön. De behöver yrkesutbildning. Det skulle inte bara gynna dem. Att fler yrkesutbildas är minst lika viktigt för att hålla uppe lönerna för de välfärdsarbetare som redan har en yrkesutbildning.

Verkligheten i välfärdstjänsterna är tyvärr allt färre fast anställda med yrkesutbildning och allt fler utan yrkesutbildning som bara får jobba några timmar här och där. Det skadar självklart kvaliteten – men även våra löner och arbetsvillkor. Vår totala, gemensamma lönepott krymper. Med tiden blir det allt mindre påslag som kan fördelas.

Så kan vi inte ha det. Därför är det självklart för Kommunal att ge vårt stöd till en aktiv arbetsmarknadspolitik, som innebär att arbetslösa får yrkesutbildning. Och därför är det bra att regeringen vill satsa på traineetjänster – i äldreomsorgen, barnomsorgen och gruppboenden för funktionsnedsatta. Trainee­tjänsterna innebär att långtidsarbetslösa jobbar halvtid samtidigt som de pluggar till undersköterska.

I dagens arbetssituation i äldreomsorgen, med ständiga besparingar och hårt pressade scheman, kan det vara lätt för dem som redan jobbar där att oroa sig för att traineetjänsterna skulle bli betungande. Men det är mycket bättre att dagens professionella undersköterskor får chansen att dela med sig av sina yrkeskunskaper till en ny generation, än att vi ständigt behöver oroa oss för allas våra arbetsvillkor och löner.

Kommunal välkomnar traineesatsningen, men inte på vilka villkor som helst. Erfarna handledare ska utses, och de ska få tid avsatt att stötta sina trainees. Traineetjänsterna ska stärka arbetsplatsen, inte utarma den.

Kolla gärna med din klubb eller sektion på vilket sätt du och dina arbetskamrater kan vara med och ta emot trainees på just er arbetsplats. Vi ska vara en stolt och yrkesutbildad kår av välfärdsarbetare – inte några som utsätts för dumpning av löner och arbetsvillkor! 

Annelie Nordström

Per Holmström

Annelie Nordström

Ordförande Kommunal.

Per Holmström

Vice ordförande Kommunal.