Larry Brown är nationell sekreterare i fackförbundet för offentligt anställda i Kanada. Han gästade nyligen svenska fack i Stockholm för att bland annat tala om frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada, som är färdigförhandlat men ännu inte påskrivet.

Han ville även diskutera TTIP, ett frihandelsavtal mellan EU och USA, där förhandlingar fortfarande pågår.

Larry Brown menar att dessa avtal hänger ihop på ett olycksbådande sätt för Europas löntagare.

I TTIP–förhandlingarna har Europafacket och andra drivit på för att fackliga rättigheter inte ska uppfattas som handelshinder. En del länder har också velat ha undantag från frihandel, till exempel när det gäller rätten att behålla hälso– och sjukvård som en nationell angelägenhet.

En av de mest kontroversiella delarna i förhandlingarna gäller tvistelösningsmekanismen, ISDS, som är ett investerarskydd för företagen.

ISDS ger företagen rätt att i hemlig skiljedomstol stämma stater som anses hota investeringar företagen gjort i dessa länder, exempelvis genom nya lagar och beslut. Kritikerna kallar ISDS ett förbud mot vänsterpolitik.

Inom EU diskuteras möjligheten att helt få bort ISDS ur avtalet eller att få fram ett kompromissförslag som inte går lika långt när det gäller möjligheten för företag att stämma regeringar och att dessa tvister ska ske i öppna domstolar.

Larry Brown menar att detta inte kommer att ha någon betydelse med hänvisning till CETA–avtalet.

– I det avtalet finns ISDS enligt den gamla versionen. Visserligen finns garantier för fackliga rättigheter, men det är inga tvingande regler. Det är de enda paragraferna i avtalet som inte är tvingande för medlemsländerna.

Han säger att så gott som alla storbolag i USA har dotterbolag i Kanada.

– Om EU får in bra skrivningar i TTIP–avtalet kan dessa bolag hänvisa till CETA–avtalet istället, fortsätter Larry Brown.

Han menar att CETA–avtalet måste omförhandlas innan det skrivs på.

LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson instämmer i varningarna från Larry Brown.

– Jag har nyligen uppmärksammats på problemet med att CETA–avtalet kan sätta förbättringar ur spel som vi får in i TTIP. Detta måste lösas på något sätt, jag har tagit upp frågan med förhandlare i EU, säger han.

Karl–Petter Thorwaldsson är annars positiv till att EU får frihandelsavtal med Kanada och USA.

– Sverige är ett litet exportberoende land och vi vet av erfarenhet att frihandel är bra för oss.

Inom Europafacket är annars många emot CETA och TTIP. Det är även Larry Brown.

– Jag är inte emot frihandel. Men detta handlar inte om att få bort tullar på varor. CETA och TTIP handlar om att ta bort lagar och regleringar som kan anses vara handelshinder. Det begränsar möjligheten till att värna välfärden, säger han.

Larry Brown hänvisar till erfarenheten av att Kanada har haft ett frihandelsavtal med USA i 25 år.

– Vi blev lovade fler jobb och ökad tillväxt. Istället har vi förlorat 650 000 jobb och fått sänkta reallöner. Vi har fått sämre social välfärd med exempelvis lägre a–kassa. Det som en gång har blivit avreglerat får inte tas över i offentlig regi igen, säger han.