I natt brann ett boende i Skåne och ett i Danderyd. Hittills i år har närmare ett tjugotal fastigheter med anknytning till flyktingmottagning brunnit. På Kommunals sektioner pågår arbetet med att se till att medlemmar som arbetar i verksamheten kan vara trygga.

– Jag vet att personalen pratar om det här ute boenden, men än så länge är det ingen som kontaktat oss och sagt att jag vill inte jobba av rädsla för bränder, säger Mattias Johansson.

Han är van att hantera medlemmar som råkar ut för hot och våld från exempelvis dementa på äldreboenden.

– Men att hotet kommer från personer utifrån är något helt nytt för oss, säger Mattias Johansson.

Hans sektion arbetar med de kommunala boendena. I Lerum har inga hot eller bränder skett, men trots det finns en ny medvetenhet hos kommunen som gör det lättare att diskutera personalens säkerhet än tidigare.

– Förut har man kunnat tänka att det inte händer här utan i Norrland eller Skåne. Men i takt med att det blir fler bränder har det blivit lättare att få till risk- och konsekvensanalyser.

I Lerum har kommunen också gjort konkreta insatser som brandinspektioner, tagit in väktare och sett till att det finns överfallslarm. Dessutom upplever Mattias Johansson att kommunen lyssnar mer när det handlar om personalens arbetssituation.

– Ska en ensam person sova jour med åtta barn eller ska man kanske ha en vaken jour på natten i det här läget? Vi måste säkerställa den psykosociala arbetsmiljön och det är lättare nu.

Trots ett bra förhandlingsklimat oroar sig Mattias Johansson mer för dåliga arbetsförhållanden än för bränder.

– Det finns en stor platsbrist och behov av platser. Det gör att hjärtat går före hjärnan. Personalen jobbar kanske lite extra för att kunna ta emot fler och gör själva avkall på arbetsrätten. Det gäller att föra diskussioner med arbetsgivarna om hur man bemannar boenden 24 timmar om dygnet.

Men mottagandet innebär också hopp. I Lerums kommun finns en övertalighet bland de anställda inom äldreomsorgen. Ett ökat flyktingmottagande kan innebära att de slipper bli arbetslösa.

– Det handlar om jobb. I vanliga fall säger man upp personal när det inte finns behov för dem. Nu finns det behov. Vi måste diskutera hur de övertaliga undersköterskorna som finns kan omskolas och arbeta med det här.