Som Kommunalarbetaren skrivit tidigare utvidgades systemet med en sanktionstrappa den 1 mars till att gälla alla arbetslösa. Den som inte lämnar in sin aktivitetsrapport, missar ett möte eller inte anses söka jobb tillräckligt aktivt straffas med en anmärkning. Flera anmärkningar leder till indragen aktivitetsersättning. Ju fler anmärkningar, desto fler indragna ersättningsdagar.

Enligt uppgifterna som Dagens Arena begärt ut från Arbetsförmedlingen har 13 600 personer fått mellan två och fyra anmärkningar under perioden mars till och med juli. De straffades med mellan en och tio indragna ersättningsdagar.

2 200 personer har fått fem anmärkningar och blivit utan pengar i 45 dagar. Dessutom har de fått sin aktivitetsersättning sänkt till grundbeloppet på 223 kronor per dag.