Förslaget, som har presenterats i det brittiska parlamentet och som nu är på remiss, kommer att kraftigt begränsa de brittiska fackens möjlighet att kämpa för höjda löner och bättre anställningsvillkor.

I korthet går förslaget ut på att:

Bemanningsanställda ska kunna hyras in för att ersätta personal som strejkar.

Minst hälften av medlemmarna i en fackförening måste delta i en omröstning om att utlysa en strejk för att den ska vara laglig. Sedan tidigare kan fack som deltar i olagliga strejker dömas till skadestånd för att kompensera företag för de ekonomiska förluster som stridsåtgärder orsakat dem.

• I samhällsviktiga sektorer som skola, vård, omsorg, brandförsvar och energi ska det krävas att minst 40 procent av samtliga medlemmar i fackförbundet röstar ja till en strejk för att den ska vara laglig.

En tidsgräns ska införas om hur länge en strejk får pågå.

Den konservativa premiärministern David Cameron motiverar förslaget med att den behövs en balans mellan fack, arbetsgivare och de medborgare som drabbas av strejkerna.

De brittiska arbetsgivarna tycker att det är ett bra förslag. Men facken är mycket upprörda och menar att David Cameron med sitt förslag i praktiken gör det omöjligt att strejka i framtiden.

Brittiska LO, TUC, planerar en stor demonstration i Manchester i oktober samtidigt som Tories, det konservativa partiet som regerar, har sin kongress. TUC kommer också att gå ut i en koordinerad sociala medier-kampanj och dessutom söka stöd från frivilligorganisationer, eftersom man menar att de konservativas förslag inte bara slår mot fackförbunden utan också mot rätten att protestera över huvud taget.

Planen från TUC är att koncentrera krafterna till det brittiska överhuset, där de konservativa inte har majoritet.

– Vi tror att överhuset kommer att vara mer förstående till våra argument när det gäller de mer uppenbara attackerna mot de medborgerliga rättigheterna, skriver Nick Crook, chef för internationella relationer på Unison, i ett mejl till Kommunalarbetaren. (Unison är Kommunals systerförbund i Storbritannien.)

Han påpekar dock samtidigt att överhuset inte kan blockera lagstiftning, endast fördröja den.

Den brittiska fackföreningsrörelsen planerar också att eventuellt gå vidare till Europadomstolen och FN-organisationen ILO.

Även brittiska Labour är mycket kritiskt till förslaget. Facken och Labour kritiserar att den brittiska regeringen i sitt förslag vill skärpa granskningen av skattesubventionerade bidrag till facken som bland annat används till att anställa fackliga företrädare på heltid.

Den brittiska regeringen vill även med lagens hjälp begränsa fackens ekonomiska stöd till Labour. Enligt lagförslaget måste fackföreningsmedlemmar varje år aktivt godkänna att en del av deras fackavgift går som stöd till olika politiska partier.

Trots protesterna finns stora möjligheter för regeringen att få igenom sitt förslag. Det konservativa partiet har egen majoritet i underhuset.

Den brittiska regeringens mål är att lagen ska vara igång i april 2016. Underhuset beräknas ha behandlat lagen i november och överhuset i slutet av december.