– Det kan bli konsekvenser för våra medlemmar om arbetsgivaren har ont om folk på grund av sjukdom till exempel. Arbetsgivaren behöver ha full täckning för att klara skyddet, då kan det bli aktuellt med nödfallsövertid säger Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunal.

BRF:s varsel som trätt i kraft innebär blockad mot tjänstgöring utanför ordinarie beredskapsschema, mot övningar utanför ordinarie beredskapsschema, blockad mot materialvård med vissa undantag, blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningsuppdrag samt blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag.

Kommunal uppmanar medlemmarna att förhålla sig neutrala i konflikten. Och så länge konflikten pågår ligger Kommunals egna förhandlingar om ett nytt avtal för deltidsbrandmän på is.

Vad gäller om man är medlem både i Kommunal och BRF?

– Man är bunden till vårt avtal och man ska jobba, säger Susanne Gällhagen.

Finns det risk för tolkningstvister där det finns medlemmar både från Kommunal och BRF?

– Det finns alltid en sådan risk. Men förhoppningsvis är arbetsgivarna så professionella att de löser det.

Kan det bli aktuellt med sympativarsel från Kommunals sida?

– Än så länge har vi inte fått någon sådan förfrågan från BRF.

BRF:s förbundsordförande, Peter Bergh, blir förvånad när han hör Susanne Gällhagens uttalande:

– Vi anser att vi redan har begärt ett sympativarsel från Kommunal, säger han.

Peter Bergh hade väntat sig mer stöd från Kommunal.

Kan det bli aktuellt med fler varsel?

– I och med att vi sagt nej till medlarnas bud anser vi att det ligger på arbetsgivaren att ta nya kontakter, så vi avvaktar än så länge. Men vi har ett batteri av åtgärder vi kan ta till, beroende på vart det här tar vägen

Omkring 8 500 av landets cirka 10 000 deltidsbrandmän berörs av konflikten.

De två viktigaste frågorna, enligt BRF, är förläggningen av beredskapstiden och löneutvecklingen för deltidsbrandmännen.

Sedan början av juni har medling pågått mellan BRF och SKL. I går (den 14 juni) tackade BRF nej till medlarnas bud och därmed är konflikten ett faktum. SKL tackade ja till budet.

– Vi ansåg att det trots betydande kostnader var ett bud vi kunde acceptera. Tyvärr fortsätter vår motpart att ha orealistiska förväntningar i denna förhandling, varför det inte är möjligt att nå fram i dag. Därför väntar nu beklagligt nog en konflikt, säger Heléne Fritzon (S), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation i ett pressmeddelande.