Vi beklagar att du fått vänta så länge. Det finns ingen lag som säger hur lång tid ett ärende får ta, men vår ambition är att handlägga ärendena inom 30 dagar. Ibland lyckas vi inte nå det målet. Det kan bero på att vi ska hantera väldigt många personer som söker ersättning eller att vi kanske inte har alla uppgifter vi behöver för att kunna fatta ett beslut.

Du är alltid välkommen att tala med en av våra handläggare och höra med dem varför du inte fått ett beslut ännu. Titta gärna på vår webbplats, www.kommunalsakassa.se. Där finns information om vilka uppgifter vi vanligtvis behöver och hur lång handläggningstid vi har för tillfället.

Om du vill klaga på handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till JO, Justitieombudsmannen, som ibland utreder varför handläggningstiden är för lång.