SVAR: Vad jag kan förstå av din fråga vill arbetsgivaren omreglera era tjänster från uppehållstjänster till semesteranställningar. När arbetsgivaren vill göra en sådan förändring är denne skyldig att förhandla den med den fackliga organisationen. Jag tycker att ni omgående ska ta kontakt med Kommunal lokalt för att få information om när dessa förhandlingar kommer att ske och att tala om vad ni vill. Resultatet av sådana här förhandlingar kan se väldigt olika ut eftersom man hanterar frågan på olika sätt runt om i landet.