Det är föreningen BraVå som varje år delar ut en hedersutmärkelse till verksamheter som arbetar med god vård och omsorg för äldre. Föreningen består av 17 organisationer, där fackförbund som Kommunal och Vårdförbundet ingår samt arbetsgivare som Attendo och Vardaga.

I år är det enheten Fridaforsvägen 18 på äldreboendet Garvaregården i Olofström som får ta emot utmärkelsen. Värdigt bemötande, delaktighet i beslut och planering med hänsyn till de äldres önskemål gör att just de får priset.

Undersköterskan Mia Saariaho som jobbar på avdelningen berättar hur det kan fungera i praktiken.

– Våra gamla får välja själv vilken dag och tid de vill duscha. Vill du duscha en lördagskväll så ska du få göra det. Och det får de hos oss, då ser vi till att vi har personal. Vi lägger scheman efter deras önskemål.

Många som jobbar i äldreomsorgen i dag upplever att de inte hinner göra allt de ska på grund av personalbrist. Mia Saariaho, som också är skyddsombud och fackligt arbetsplatsombud, säger att hennes arbetsplats inte har det problemet.

– Nej, utan vi planerar och gör scheman efter behoven och ser till att de får det som är biståndsbedömt.

Och det fungerar?

– Ja, det gör det.

Personalen har gått en kurs i förbättringskunskap genom Blekinge kompetenscentrum. Eva Sunesson, före detta enhetschef och numera projektledare för äldreomsorgen i Olofströms kommun, berättar att avdelningen har boendeträffar dit de bjuder in de äldre och diskuterar olika frågor.

– Vi har haft kostchefen som tagit in synpunkter på maten, handläggare som har informerat om socialtjänstlagen och en sjuksköterska. Vi frågar vad de äldre vill ha för aktiviteter och musikunderhållning. Det känns som att man har ett APT med de boende också, haha.

Vad ska ni göra med priset på 10 000 kronor?

– Det ska bli något som ska stärka oss i vår yrkesroll så att vi kan ge ännu bättre vård, men vi vet inte vad det blir än, säger Mia Saariaho.