Den första maj kommer någon av initiativtagarna, det är ännu oklart vem, tala under Enad Vänsters demonstration i Umeå.

– Vi är partipolitiskt obundna, men har valt att gå med dem för vi ser att de tar våra frågor mer på allvar än någon annan sida. Det vi vill säga är att uppmana folk att ansluta sig, att folk ska börja föra en kollektiv kamp för att förändra hur sjukvårdspolitiken förs i Sverige. Tala om att vi är less på att ha det som det är.

Samtidigt talar civilminister Ardalan Shekarabi i Socialdemokraternas demonstration i staden, hur ser du på konkurrensen?

– Jag ser inte på det på något speciellt sätt över huvud taget, det är inget jag reflekterar över.

Hon är mycket kritisk till hur vårdpolitiken sköts.

– Vi kan inte ge den omvårdnad vi är här för att ge på grund av arbetsbelastningen och den taskiga arbetsmiljön. Vi är för underbemannade helt enkelt.

Hanna Backlund Moberg arbetar själv på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, men tycker att allt vårdarbete är för dåligt betalt.

– Vi vill att statusen på vårdarbete höjs över lag. Vi tycker att det är ett så oerhört viktigt arbete, men man blir väldigt utsliten.

Hon har själv valt att gå ner i tid för att orka med och berättar att hon har många kolleger som sjukskrivit sig efter att de gått in i väggen.

– Patienterna blir sjukare, tyngre, fler.