Att sakna sina älskade kära,

är en börda tung att bära

som fyller en med ledsamhet.

Man fastnar i tankar som ständigt mal.

Man får inget gjort, lider svåra kval.

Man lider i ensamhet.

 

Med natten kommer mörkret. Det blir stilla, lugnt.

Det är då som det blir extra tungt

att längta efter de som borta är.

Men snart är de återbördade till hem och hus,

med ständig liv, rörelse och bus.

Ja, snart är de nog säkert åter här.