– Vi är besvikna över att de inte vill gå oss till mötes i våra berättigade lönekrav, säger Ingvar Jordås, ordförande i Kommunals sektion Skola-service.

Som ka.se skrev i går (den 2 december) har den nya majoriteten i Stockholm (S, V, MP och FI) ärvt den borgerliga alliansens beslut att höja lönerna med två procent för lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektorer och biträdande rektorer, från och med den 1 juli i år. Kommunal har krävt att även deras medlemsgrupper ska omfattas av lönelyftet.

Så blir det alltså inte. I stället hoppas Kommunal få stort inflytande över den aviserade låglönesatsningen på sammanlagt 70 miljoner kronor nästa år.

– Så fort budgeten i Stockholm är tagen tänker vi ta upp en diskussion med personalborgarrådet Clara Lindblom (V), om den satsningen. Men där handlar det ju inte bara om skolan personal utan om alla Kommunals medlemmar i Stockholm, säger Ingvar Jordås.