Det var i juli 2010 som en ambulanssjuksköterska i Trollhättan somnade vid ratten efter att han varit i tjänst i nästan 23 timmar. Både han och sjuksköterskan som vårdade patienten bak i bilen skadades och fallet riktade uppmärksamheten på den kritiserade dygnstjänstgöringen. KA har tidigare skrivit om fallet här.

Kristina Persson, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Göteborgs tingsrätt, väckte åtal mot Västra Götalands läns landsting för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Hon yrkade på att landstinget skulle betala en företagsbot på 400 000 kronor.

Nu har domen fallit i målet och Göteborgs tingsrätt friar landstinget helt, eftersom man menar att ambulansverksamheten inte kan betraktas som näringsverksamhet och företagsbot därför inte kan utdömas. Som skäl till detta skriver rätten bland annat att verksamheten inte bedrivs i konkurrens med andra och att verksamheten nästan uteslutande finansieras med skatter.

Det innebär att domstolen inte prövar om det var arbetsgivarens ansvar att ambulansen krockade eller inte.

Åklagare Kristina Persson har ännu inte beslutat om hon ska överklaga, skriver tidningen Vårdfokus.