Det hävdar Sofia Gerstenfeld, vd för företaget Visma Agda, uppger TT.

Hon pekar på att kvinnor är mer välutbildade än män, men ändå tjänar mindre. Det förklaras med att kvinnor oftare arbetar deltid och är hemma med sjuka barn.

LO:s lönerapport för 2014 visade nyligen att medellönen för kvinnor är 27 500 kronor och för män 32 200 kronor. Detta räknat på både arbetare och tjänstemän.

Löneskillnaderna är mellan kvinnor och män har minskade framför allt under 1960- och 1970-talet i samband med att kvinnolönerna togs bort ur kollektivavtalen. Men utjämningen upphörde på 1980-talet.