Arbetet med att få bort de delade turerna startar under slutet av oktober och målet är att man ska ha gått i land med projektet den 1 mars 2015.

– Vi är glada. Vi har drivit på i den här frågan i flera år. Det har blivit vanligare och vanligare med delade turer, även i veckorna, och man orkar inte arbeta så tills man är 65 år, säger Lena Lundqvist, ordförande i Kommunal Östs sektion i Norrköping.

Hur de delade turerna ska ersättas är inget som är klart i dagsläget.

– Vi är bara i uppstarten av det här. Men vi ska titta på det här tillsammans och vi kommer inte gå med på lösningar med långa pass.

Kommer det hinna genomföras redan till den 1 mars?

– För oss finns det inget annat datum. Det här är det som är bestämt från politiskt håll och vi utgår från att det kommer fungera, säger Lena Lundqvist.