– Det är de vidgade klyftorna: bostadslösheten, arbetslösheten och hopplösheten som är den bästa grogrunden för ett främlingsfientligt parti. Men det handlar inte om att bekämpa ett parti, det handlar om att bekämpa grogrunden för partiet, säger Annelie Nordström.

Trots att SD i detta valet får dubbelt så stort stöd även bland kommunalarna, jämfört med förra valet, gläds hon ändå över att andelen SD-röster är lägre hos medlemmarna än hos befolkningen i stort.

– Det tyder på att den fantastiska arbetsinsats som de fackliga organisationerna har gjort under den här valrörelsen ändå har hjälpt.

Har facket tagit den antirasistiska kampen i tillräcklig utsträckning?

– Ja under senare år. Vi var inte på tårna från början. Men sen vi började förstå har vi gjort en fantastisk insats.

Framför allt vill hon se valresultatet som en tydlig signal mot Alliansens politik.

– Man vill ha förändring men man är osäker på hur den förändringen ska kunna ta sig till uttryck, säger hon.

Nordström vill inte lägga sig i hur S-ledaren Stefan Löfven nu har tänkt sig att formera en regering.

– Vi i den fackliga sfären kan inte sätta upp villkor kring vilka som ska vara med i en regering. Då försvårar vi bara hans arbete. Svenska folket har gett honom ett extremt svårt uppdrag men det är hans sak att handskas med det nu.

Ditt eget namn har nämnts i vissa spekulationer kring ministerposter i en S-ledd regering. Skulle det vara intressant för dig?

– Man svarar inte på sådana resonemang om ens eget namn. Det är fullständig ointressant. Nu gäller det att få ordning på en handlingskraftig regering och allt det där ligger i Stefans knä. Det vill jag över huvud taget inte kommentera mer om.

Hon väntar sig framöver genomslag i politiken i flera av Kommunals viktigaste frågor och nämner bland annat heltidsfrågan, visstidsanställningarna och a-kassan.

– Det som är väldigt angeläget är att ta bort en del av den otrygghet som råder på arbetsmarknaden och som skapar grogrund för Sverigedemokraterna. Och många har ju uttalat stöd för våra frågor redan innan, så vi hoppas ju att det inte ska vara alldeles omöjligt.