I kommuner med vänstermajoritet är det vanligare. Men i nästan hälften av de kommunerna finns inte heller någon rätt till heltid.

– Det ges löften hela tiden men löftena är inte värda någonting. Det är väldigt lite handling, säger Kommunals avtals­sekreterare Lenita Granlund.

Trots projekt och politikerlöften som avlöst varandra har alltså inte en större andel kommuner infört rätt till heltid i dag, jämfört med 2011 när vi undersökte saken förra gången (KA 15/2011).

Och där det finns gäller den oftast bara på vissa arbetsplatser. 14 procent av kommunerna har en heltäckande rätt till heltid som gäller alla Kommunals medlemsgrupper på alla arbetsplatser.

Socialdemokraterna har utfäst löften om att en eventuell vänstermajoritet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter valet i höst kommer att erbjuda Kommunal ett kollektivavtal om rätt till heltid.

Vad talar för att en vänster­­majoritet i SKL ska kunna komma med en kollektiv­avtalslösning, när så många av de socialdemokratiska politikerna i sina egna hemkommuner inte lyckas?

– Det finns mycket som talar för det. Vi och flera andra partier har bestämt oss för detta. I dag är det nästan inget parti som säger att det är en oviktig fråga. Och att då inte driva frågan i SKL låter osannolikt, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

När S-löftet blev känt i våras var arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) inte sen att kritisera förslaget.

Visar inte vår undersökning att det precis som S föreslår behövs ett centralt kollektivavtal för att det ska hända något?

– Då är det parterna som ska göra detta. Inte en partiledare. Stefan Löfven måste skilja på sin nya roll som politiker och på sin gamla roll som fackföreningsledare, säger hon.

Men hur vill Moderaterna att detta ska genomföras?

– Jag förväntar mig att de offentliga arbetsgivarna blir bättre på att erbjuda bra ­arbetsvillkor, säger Elisabeth Svan­tes­son.

Arbetsgivarna i SKL (Sveriges kommuner och landsting) har fått se resultatet av KA:s undersökning men avböjer att kommentera.

Vår undersökning visar också att 13 av de 21 landstingen/regionerna har rätt till heltid. Lika många med alliansstyre som med vänsterstyre. Även på landstingssidan är det betydligt färre som har detta för alla Kommunals medlemsgrupper. Var femte landsting/region har en mer allomfattande rätt till heltid.

 

Scrolla ner för att hitta din kommun eller landsting.

Heltid