Förutom heltidsbrandmännen har räddningstjänsten fått hjälp av deltidsbrandmän, militärer från regementet LV6 och hemvärnet.

– Nu är översvämningarna på väg ner. Det har sjunkit undan en meter, berättar Leif Torstensson.

Ett stort antal källare överfylldes av regnet.

– Det är inte roligt alls för de drabbade.

Leif Torstensson beskriver att det har varit en god stämning bland räddningstjänstens personal.

– Det har varit en positiv anda och man har också fått mycket positiva signaler från civilbefolkningen.