– Vi tycker vi gjort en bra insats hittills. Sen är det är upp till arbetsgivarna att anställa. Jag vet inte vad dom väntar på, säger Peter Hammarin, chef för arbetslivsutvecklingsenheten på Kommunal.

Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, SKL har kommit överens om ett ungdomsavtal som innebär att en anställning med 75 procent arbete och 25 procent utbildning. Lönen är 75 procent av SKL-avtalets lägstalön. KA har tidigare skrivit om att mycket få unga hittills har anställts på ungdomsjobb. I satsningen ingår totalt tio miljoner kronor till fack och arbetsgivare för att få till fler anställningar för unga. Tidningen Dagens Industri har räknat ut att varje anställd ungdom hittills kostat staten 49 000 kronor.

De två miljoner som riktats till kommun- och landstingssektorn och Kommunal, har kanaliserats genom Föreningen Vård- och omsorgscollege, berättar Peter Hammarin.

Hur har pengarna använts?

– Dels har man anställt folk till administrationen för att åka ut och hjälpa till och stötta kommunerna. Tillsammans med parterna har det också genomförts 22 konferenser i landet där vi bjöd in kommuner och landsting och informerade hur avtalen ser ut etc.

Men det har inte gett så många ungdomsjobb?

– Nej, men vi ser en massa intresseanmälningar från kommuner och landsting som vill teckna avtal nu, säger Peter Hammarin. (Se faktaruta vilka kommer som nyligen har tecknat avtal).

 

Två anställningsformer

1. Utbildnings- och introduktionsanställning: riktar sig till dem som gått vårdgymnasium. De anställda får en garanti om tillsvidareanställning ett år senare. 75 procent arbete och 25 procent utbildning. Ersättning 14 228 kronor/månad.

2. Arbetslivsintroduktionsanställning: riktar sig till arbetslösa och outbildade ungdomar (från september slopas åldersgränsen på 25 år). 75 procent arbete och 25 procent utbildning Ingen garanti om fortsatt anställning. Ersättning 12 870 kronor/månad.

 

Arbetsgivare med ungdomsavtal

Följande arbetsgivare är klara när det gäller BAL-avtalet:
• Ljungby kommun
• Region Skåne
• Stockholm stad
• Västra Götalandsregionen
• Norbergs kommun
 
Följande arbetsgivare är klara när det gäller BUI (det vill säga de med relevant utbildning):
• Ljusdals kommun
• Halmstads kommun
• Västerås stad
• Borås stad
• Hammarö
• Västra Götalandsregionen
• Arvika
• Norbergs kommun
• Örebro kommun
• Karlstad kommun