Facket har länge slagits för att vatten ska ses som en rättighet och inte en handelsvara, och detta är nu vad regionen också lagstiftat om. I lagen heter det bland annat att:

  • vatten är en gemensam resurs och en mänsklig rättighet.
  • vatten ska distribueras med non-profit-lösningar.
  • en regional fond ska inrättas för att hjälpa kommuner att återkommunalisera vattenservicen.

Lagen, som bland annat omfattar huvudstaden Rom, är resultatet av ett medborgarinitiativ som undertecknades av 37 000 personer.

Kommunals international ISKA har slagits för liknande lagstiftning och i ett stort medborgarinitiativ tillsammans med andra förbund samlat in över 1,8 miljoner underskrifter som har lämnats in till EU. Det resulterade i att vatten och sanitet är undanaget avregleringar.