Undersköterskan Cecilia Johansson har vikarierat i äldreomsorgen i Trollhättan sedan 2006. Efter två år under en femårsperiod har man rätt till tillsvidare-anställning. I januari undrade Cecilia varför hon aldrig blev anställd och vände sig till Kommunals sektion i Trollhättan.

– De sa att jag skulle få fast jobb i juni. Men jag sa att det kan inte stämma för jag har jobbat sen 2006. De började ju anställa folk som har jobbat mindre än jag.

Trollhättans stad använder, liksom drygt 200 andra kommuner, datorsystemet Winlas för att registrera vikariers las-dagar. Henrik Larsson på Kommunal bekräftar att de förlitade sig till att datorsystemet var korrekt och lät därför bli att kolla manuellt.

Med hjälp av en släkting tog Cecilia i stället kontakt med en arbetsrättsexpert som kontrollerade kommunens las-lista för Cecilia mot hennes arbetsintyg. Han konstaterade att hon skulle fått anställning i november 2013. Cecilia fick då hjälp av Kommunals avdelning Väst, som fick kommunen att anställa henne retroaktivt från 1 januari, vilket uppmärksammades av SVT:s Västnytt.

– Det känns ju skönt när man har kämpat och slitit och ställt upp i alla år. Mina barn har också lidit av det, säger Cecilia Johansson.

Felet som Trollhättans stad har gjort är att med Winlas använda en kvot på 1,2. Det betyder: varje arbetad dag ger 1,2 las-dagar. Men enligt las (lagen om anställningsskydd) ska även lediga dagar räknas om man går på ett schema, inte bara arbetsdagar. Därför slår modellen olika beroende på hur man jobbar.

– Man vinner lite när man jobbar en dag i taget och förlorar lite när man jobbar längre perioder, men i slutändan går det oftast plus minus noll, säger Henrik Larsson.

Cecilia jobbade nätter, det vill säga färre pass än vad dagpersonal gör, och på somrarna gick hon på schema. Därför missgynnades hon av kommunens sätt att räkna.

Eva Lindberg Hjelm, biträdande personalchef i Trollhättan, säger att de använt Winlas i åtta år och valde 1,2 så att vikarierna inte skulle förlora på att bara de arbetade dagarna räknas.

– Vi hade aldrig gjort så om vi förutsett att det kunde bli såhär.

Sedan 1 maj har kommunen slopat 1,2 och registrerar alla dagar manuellt. Nu kollar de om fler har drabbats. Än har de hunnit kolla 15 personer, och bland dem inte hittat fler som förlorat på systemet.  Eva Lindberg Hjelm säger att hon informerat chefer om att vikarier som har vikariat mer än en månad bör ha månadslön.

Bo Johansson på företaget Winlas känner inte till att fler kommuner än Trollhättan har kvoten 1,2. Däremot är 1,4 vanligt, det använder ett 20-tal kommuner.

Hur gör andra kommuner?

– De rapporterar alla anställningsdagar, går de på schema ska de rapportera även lediga dagar. Då följs lagen till punkt och pricka.

1,4-modellen har för- och nackdelar, säger Bo Johansson. Den underlättar för arbetsgivaren. Och timvikarier som bara jobbar enstaka dagar får fler las-dagar än de ska ha. Han bekräftar att det kan slå fel om man jobbar en bestämd period. 1,4 funkar då om man jobbar heltid och dagtid.

– Får man ett vikariat på tre månader – för att få 90 lasdagar med 1,4-modellen så ska de jobba 20 dagar i månaden.

Då är det lämpligt att månadsanställa i stället, säger Bo Johansson, som menar att många kommuner gör det över sommaren. Men enligt Maria Hansson, ombudsman på Kommunals förbundskontor, är det ovanligt.

Är det lagligt att kommunen i samråd med ett företag bestämmer hur man räknar las-dagar när det innebär ett avsteg från lagen om anställningsskydd?

– Jag skulle säga att man som arbetsgivare inte kan göra det ihop med en leverantör. Avsteg från lagstiftning gör man med ett fackförbund. Men det måste då finnas en öppning för avsteg i lagen.

I Trollhättan fanns inget lokalt avtal, enligt Henrik Larsson på Kommunal. Han kände dock till att systemet användes.

– Ja, i det här fallet bryter nog kommunen mot lagen eftersom man inte träffat avtal med ett fackförbund.

1,4-modellen används i ett 20-tal kommuner, kommer Kommunal centralt att agera nu?

Ja, vi vill ha in en samlad bild så vi kommer behöva göra något här uppifrån. Vi brukar vända oss till lokala ombudsmän. Tanken är ju att man ska följa lagen om man har ett datorsystem.

Maria Hansson säger att det absolut kan finnas många vikarier i landet som har rätt till tillsvidare-anställning. Både av det här skälet och andra skäl. Alla bör skriva upp sina arbetsdagar och spara intyg och lönespecar.

– Man tror kanske att en offentlig arbetsgivare alltid gör rätt men det är inte alltid så.

Hon säger att facken lokalt inte bör, som Trollhättan, förlita sig till att datorsystemen används rätt.

– Här finns anledning för facket att vara kritiskt och granska ordentligt. Arbetsgivaren verkar ha ett jätteintresse av att ha många korttidsanställda och då ska man vara väldigt noggrann.

Maria Hansson understryker att redan efter 360 dagar har man företrädesrätt till alla vikariat som är mer än 14 dagar.