SVAR: I det centrala kollektivavtalet som förbundet tecknar med Sveriges Kommuner och Landsting framgår vilken ersättning en arbetstagare ska ha vid arbete. Det är inte förenligt med avtalet att göra en sådan överenskommelse som du beskriver. Oavsett om arbetstag-aren är deltids- eller heltidsanställd får denne kvalificerad övertid vid arbete lördag, söndag och helgdag om någon av dessa dagar skulle varit fridagar. Ersättning för obekväm arbetstid tillkommer också för dem som arbetar inom vården.
De ersättningar jag beskrivit har vi förhandlat fram och går inte att göra sämre som enskild överenskommelse.