Lotta Forslund, Anita Wallström och Lisa Brinkmalm-Kjaerkner.

Lotta Forslund, 55 år,
skötare, Örebro:

– Att vara engagerad och ansvarstagande. Och det gör att jag delar med mig av kunskap och erfarenheter. Min profession är en tillgång i arbetsteamet.

Anita Wallström, 55 år,
sjukhusstädare, Umeå:

– Det är att jag är viktig i det yrket jag utför. Att jag gör ett bra jobb, att jag blir respekterad för det jag gör. Jag har jobbat med sjukhusstädning i 36 år och tycker att det är skitkul. Vi gör ett viktigt jobb.

Lisa Brinkmalm-Kjaerkner, 28 år,
personlig assistent, Norrköping:

– Att känna att det jag gör i mitt arbete spelar roll, att det är viktigt. De jag jobbar med, brukarna, deras liv hade inte varit lika självständigt om inte jag hade funnits.