Den 12 till 15 juni samlas tusentals människor i Malmö för att diskutera jämställdhet. Nordiskt forum arrangeras av en mängd kvinnoorganisationer från hela Norden. Kommunals ordförande Annelie Nordström kommer att delta i flera seminarier och förbundet ska ha en egen monter.

– Vi är väl den största föreningen i Norden för kvinnor, jag tycker att det är väldigt angeläget att vi syns och märks och att vi lyssnas på i hela debatten om jämställdhet. Då tar vi alla chanser som finns att försöka påverka och Nordiskt forum är ett sätt, säger Annelie Nordström.

Hon kommer att medverka i fem seminarier som handlar om kvinnors arbete och löner med FN:s kvinnokommitté, Diskrimineringsombudsmannen (DO), 15:53-rörelsen, PRO och IF Metall.

Varför tillsammans med just IF Metall?

– IF Metall har länge varit väldigt stora och tongivande. De är en av de viktigaste aktörerna att påverka. Det är viktigt att lära dem hur vi ser på saker och ting och att vi lär oss hur de tänker och hur industriavtalet fungerar i praktiken så vi kan hitta bra vägar.

I en artikel i Dagens industri menar Annelie Nordström att industrins vägledande roll i lönebildningen – det som brukar kallas ”märket” måste brytas. Hon förklarar för KA att hon med det inte menar att märket ska tas bort.

– Märket har tjänat oss väl genom åren, vi har haft en förhållandevis god löneutveckling men vi har inte förmått rätta till den lönediskriminering som vi menar finns mellan män och kvinnor. Och det vill vi helst lösa utan att tumma på att alla dessutom ska få reallöneökningar.

Men märket ska brytas?

– Brytas i den meningen att vi vill kunna göra relativa löneförändringar också. Vi vill inte att det ska bli som i andra länder att en del år är det lönesänkningar, utan alla tjänar på en stabil förändring av lönerna i förhållande till priserna. Men vi måste också kunna göra relativ löneförändring.

Att vissa grupper ska få mer alltså?

– Exakt.

Annelie Nordström säger att ett viktigt steg inför nästa lönerörelse är att Kommunal och IF Metall talar om saken, bland annat genom seminariet på Nordiskt forum.

Nordiskt forum

Nordiskt forum pågår 12–15 i Malmö och arrangeras av kvinnoorganisationer från de nordiska länderna.
Konferensens program grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking.
Från Sverige är det organisationer ur paraplyorganisationen Sveriges kvinnolobby som är med bland 200 arrangörer. Läs mer på nf2014.org.