Hon tänker överklaga till kammarrätten för att försöka få hel graviditetspenning, vilket hon tillsammans med LO TCO Rättsskydd hela tiden har begärt.

Marica Jönsson, restaurangbiträde och receptionist vid Sunderby folkhögskola i Luleå, var gravid med sin son vintern 2012-2013. I slutet av graviditeten gick det inte för Marica att jobba, hon sökte graviditetspenning men fick avslag.

Kommunalarbetaren skrev om fallet i höstas.

Efter omprövning gick Försäkringskassan med på en fjärdedels graviditetspenning. Med hjälp av facket och LO TCO rättsskydd överklagade hon, upp till förvaltningsrätten.

Rättskyddet hänvisade bland annat till en dom som gällde en frisör, en dom som blev ett genombrott för kvinnor i yrken där man står och går mycket. Tidigare hade nästan enbart kvinnor med återkommande tunga lyft i sitt arbete fått graviditetspenning.

Nu dömer alltså förvaltningsrätten på samma sätt som i frisördomen, Marica Jönsson ska få halv penning.

– Men i fallet med frisören hade hon bara ansökt om halv graviditetspenning från början. Så om det är det fallet den här domen grundar sig på så är det en felaktig analys tycker vi, säger Kerstin Burman, jurist på LO TCO Rättsskydd.

Två av de fyra domarna hade också en annan uppfattning och ville ge Marica Jönsson hel graviditetspenning.

– Det är ganska ovanligt rent statistiskt, säger Kerstin Burman.

I domen motiveras inte varför man kommer fram till halv ersättning på annat sätt än att man anser att hennes ”fysiskt påfrestande arbete har satt ned hennes förmåga att utföra hennes arbete med hälften”.

– De säger ju att om man har ett tungt jobb så har man rätt till ersättning så jag förstår inte hur de kommit fram till halv, säger Marica Jönsson.

Försäkringskassan tänker inte överklaga utan har redan påbörjat processen med retroaktiv ersättning till Marica Jönsson. LO TCO Rättsskydd kommer innan den 2 juni att begära överprövning i kammarrätten. Men det är inte säkert att rätten tar upp fallet. Det krävs prövningstillstånd först.

Efter frisördomen har andelen avslag från Försäkringskassan på ansökningar om graviditetspenning minskat.

– Min uppfattning är att Försäkringskassan har blivit generösare i sin bedömning, säger Kerstin Burman

Både Försäkringskassan och LO TCO Rättsskydd tycker att en generell graviditetspenning borde införas, men har inte fått gehör hos regeringen än så länge.

Fakta: Graviditetspenning

Ersättning ges i högst 50 dagar, tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.


Den som blivit förbjuden att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön kan få graviditetspenning för varje dag som förbudet gäller.


Ersättningen betalas ut längst till och med den elfte dagen före beräknad förlossning. 
De sista 10 dagarna före beräknad förlossning kan man i stället ta ut föräldrapenning.


Graviditetspenningen ger knappt 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst.