Lenita Granlund konstaterar att Kommunal inte har tittat på hur pengarna från jämställdhetspotterna fördelats på arbetsplatserna (vilket IFAU gjort i sin rapport, läs artikel intill).

– Men syftet med jämställdhetspotterna var att jämna ut löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga branscher på arbetsmarknaden, säger hon.

Uppfyllde potterna sitt syfte?

– Ja, det gjorde de, om man ser på hela arbetsmarknaden. Det var en jämställdhetssatsning som gav effekt, det går inte att bortse ifrån.

Vad blev effekten?

– Man ser en jättetydlig puckel om man tittar i statistiken. Därefter har den planat ut. Hade vi fortsatt i den takten och med det tempot hade vi haft ett helt annat och bättre läge idag. Men tyvärr har de senaste avtalsrörelserna inte gett den önskvärda effekten.

Hur kommenterar du IFAU:s slutsats att potterna inte gick specifikt till lågavlönade och att man fick sämre utdelning om man var mer ”ensam” lågavlönad på sin arbetsplats?

– Det är svårt att kommentera eftersom vi inte alls tittat på arbetsplatserna. Det är ju lokala förhandlingar och lokala företrädare som tittat på hur pengarna ska fördelas. Det kan vara andra faktorer som påverkat än just jämställdhetspotterna eftersom vi har individuell lönesättning. Men det låter lite märkligt om lågavlönade som tillhör en mindre grupp på arbetsplatsen fått mindre, säger Lenita Granlund.