Jagad. Det är det ord barnskötaren Lena Svensson i Oxelösund väljer för att beskriva hur hon känner sig i kontakten med a-kassa och arbetsförmedling.

Hon får flera brev i veckan med direktiv och uppmaningar, det är aktivitetsrapporter som ska fyllas i, nya arbetsgivarintyg som behöver lämnas in.

– Det är som att de inte litar på en. Jag förstår att de måste hålla koll på alla människor, men det kan inte vara meningen att man ska må så dåligt av kontakten med dem som jag gör, säger Lena Svensson.

Bakgrunden till hennes ilska finns i ett beslut från riksdagen för ett år sedan. Då enades regeringen och Socialdemokraterna om att alla arbetslösa från september 2013 skulle lämna in en aktivitetsrapport en gång i månaden. I rapporten ska man fylla i vilka jobb man sökt, eventuella anställningsintervjuer och utbildningar. Fyller man inte i rapporten i tid får man ett straff som trappas upp för varje gång.

Om Lena missar sina rapporter vid två ytterligare tillfällen är hon en av dem som blir av med sin a-kassa. Hittills har hon straffats med avstängning i fem dagar, eftersom hon missat att skicka in rapporten.

Lena Svensson är 62 år och har arbetat sedan 1968, de senaste nio åren inom barnomsorgen. I höstas gick den kooperativa förskola hon arbetade på i konkurs och hon blev av med jobbet.

Den privata ägare som tog över verksamheten ville helst ha kvar personal med förskollärarutbildning.

Trots det är Lena inne och arbetar på förskolan på timmar nästan varje vecka. Eftersom hennes deltidsdagar i a-kassan är slut får hon a-kassa de veckor hon inte arbetar alls. Och därför måste hon också fylla i aktivitetsrapport.

– Jag skriver att jag försöker få fler timmar på förskolan där jag arbetar. Men hur inspirerande är det att söka ett jobb i platsbanken som man vet att 500 andra söker för att de också ska kunna skriva det i sin aktivitetsrapport. Jag blir 63 i höst och jag får ändå inte de jobben.

Nu funderar Lena på att lämna a-kassan. Delvis på grund av deltidsbegränsningen – hon får ändå inte ersättning för alla sina arbetslösa dagar – men också på grund av aktivitetsrapporterna som a-kassan kontrollerar:

– De jagar mig. Jag får säkert tre brev i veckan som handlar om olika saker. Men omvänt – när jag försöker få kontakt eller ett besked från dem – så är det tji. Det är till exempel omöjligt att få kontakt med den handläggare som skickat brevet man får. Det är så mycket krångel med allting så att jag funderar på att gå ur.

Aktivitetsrapporter

Alla som är öppet arbetslösa ska lämna aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen.
I den ska man fylla i vilka jobb man sökt, eventuella anställningsintervjuer och utbildningar.