SVAR: År 2007 var gränsen för lägsta lön i det centrala löneavtalet lägre än den lön du skriver att du fick vid denna tidpunkt.  Lokalt kan dock den lägsta lönen ha varit högre än i det centrala löneavtalet. Vad som gällde hos din arbetsgivare år 2007 kan du kontrollera med Kommunal lokalt. De kan även hjälpa dig att se om du har några pengar att kräva retroaktivt.