Daad Gharib ringer efter att hon läst debattartikeln ”Öppet brev från en timvikarie” i KA (se länk).

– Det handlar om mig, säger hon.

Och det gör det. Det handlar om Daad Gharib, om Suzanne Eklund som skrivit debattartikeln och om över 150 000 andra kommunalare som arbetar som visstidsanställda. De blir bara fler, och de arbetar oftare deltid och har lägre lön än kollegorna med en fast anställning.

Daad Gharib har arbetat inom förskolan sedan 2006. Först i Skövde och därefter i Järfälla, nordväst om Stockholm. Men hon slutade arbeta i förra veckan. För att komma undan företrädesrätten ville arbetsgivaren inte längre anställa henne.

– De hörde av sig och sade att jag hade gjort mina dagar, att man bara kunde göra 340 dagar i vikariepoolen och att jag måste avboka det som jag hade inbokat framåt. Jag hade inte rätt att jobba längre sade de eftersom de bara vill få in förskollärare. Jag känner mig väldigt lurad eftersom jag både har erfarenhet och pedagogisk utbildning, berättar hon.

I trädgården utanför vardagsrumsfönstret försöker våren vinna över vintern. Vid matsalsbordet sitter Daad med alla sina papper. Bevis på idrottslärarutbildningen från Syrien, examensbevis i idrottspedagogik, komplettering av lärarutbildningens steg 1 från Högskolan i Skövde. Anställningsbevisen, arbetsgivarintygen. Alla fina vitsord från förskolorna hon arbetat på.

Hon visar det sista anställningsbeviset från Järfälla kommun: Månadslön beräkningsgrupp 1: 17 500 kronor. Lägstalönen för outbildade i Kommunals avtal med SKL ligger på 17 160 kronor (från 1 april 2013). Daad Gharib räknas alltså som outbildad trots lärarutbildning och studier i pedagogik på högskolan. Trots att hon nu har många års erfarenhet från arbete i barnomsorgen. Hon får någon hundralapp mer än den lägsta lön arbetsgivaren överhuvudtaget får erbjuda.

Eftersom hon tjänat en bra bit över 18 000 när hon arbetade i Skövde ringde hon till sin sektion på Kommunal, men där fick hon ingen hjälp:

– De undrade vad jag trodde att de skulle kunna göra. Det är arbetsgivaren som sätter lönen svarade de.

Men är 17 500 kronor i lön verkligen rimligt med Daad Gharibs utbildning och erfarenhet? Nej, svarar Maria Hansson, som är ombudsman på Kommunals förbundskontor.

– Det är inte rätt lön. Hon har både utbildning och erfarenhet. Då ska man från fackets sida inte ge sig utan kräva en förhandling med arbetsgivaren. När man fortsätter ligga kvar strax ovanför lägstalönen använder arbetsgiv­aren förmodligen inte samma kriterier som för de tillsvid­areanställda, då kan det faktiskt vara så att arbetsgivaren bryter mot lagstiftningen.

Arbetsgivaren ska alltid ta hänsyn till vad man har med sig. Men Maria Hansson säger att de har märkt att arbetsgivare slentrianmässigt börjat placera visstidsanställda strax ovanför lägstalönen, oavsett erfarenhet.

– Men vi måste ifrågasätta det. Vi har alltid möjlighet att förhandla. Råkar man på en facklig förtroendevald som säger som i Daads fall måste man gå vidare. Kontakta en ombudsman eller avdelningen. Det handlar om att man har rätt till en korrekt lön, säger Maria Hansson.

Att arbetsgivaren som i Daad Gharibs fall inte ger fler arbetstillfällen när tiden för företrädesrätt börjar närma sig (360 dagar under en treårsperiod) är däremot inget man kan komma åt.

– Där finns det inget stöd för oss att göra något. Arbetsgivaren anställer vem de vill upp till 360 dagar. Efter 360 dagar talar lagstiftningen om vilka regler som finns. Fram till dess är man rätt oskyddad. Men vad blir det för kvalitet i en verksamhet när man hela tiden byter ut personalen? Hur framställer man sig själv som arbetsgiv­are? Och vem vill ha ett sådant jobb om man kan få något annat? undrar Maria Hansson.
 

Så svarar arbetsgivarna:

Personaldirektören:
”Dåligt för verksamheten

– Det här med att man ska duga att arbeta en viss tid, det känns inte okej och jag vänder mig emot det.

Det säger Ola Brandell som är personaldirektör i Järfälla kommun.

– Man blir rädd att få kostnader i den egna enheten samtidigt som det blir dåligt för kommunens verksamhet som helhet. I vår organisation finns en för stor rädsla, att anställa personal på annat än korta inhopp, säger Ola Brandell.

Administrativa chefen:
”Det är en möjlighet för dem”

– Vi erbjuder anställningar i högst 340 dagar i bemanningstjänsten för dem vi anser vara outbildade. Det är viktigt att vi har bra kvalitet och utbildning på våra barnskötare, säger Solveig Wennmark, administrativ chef för för- och grundskolor i Järfälla kommun.

Kommunstyrelsens ordförande:
”Vi behöver se över det här”

– Vi har tagit fram en vikariepool för att få så hög kvalitet och kontinuitet som möjligt. Men sedan kan jag inte utesluta att vi behöver utvärdera formerna för den, säger Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande (M) i Järfälla.

Hur påverkar det kvaliteten när ni byter personal så ofta?

– Vi kan behöva titta på om vi kan uppnå högre kvalitet på andra sätt och det är möjligt att vi behöver se över det här.

Visstidsanställningar

2007 ändrades lagen, vilket gjorde det möjligt för arbetsgiv­arna att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Därefter har antalet visstidsanställda ökat.
Om du varit anställd mer än 12 månader (360 dagar) de senaste tre åren har du rätt till företrädesrätt hos arbetsgivaren (gäller vikariat längre än 14 dagar). Du lämnar själv in anspråk på företrädesrätt, Kommunal lokalt kan hjälpa dig.

Så begränsas visstidsanställningar

När du har ett vikariat:
Två år (720 dagar) under en femårsperiod ger rätt till en fast tjänst.

När du har en ”ava”:
Två år (720 dagar) under en femårsperiod ger rätt till en fast tjänst.

När du har vikariat och ”ava”:
Tre år (1080 dagar) under en femårsperiod ger rätt till en fast tjänst.

Ava=allmän visstidsanställning
Tidsbegränsad anställning där man inte är vikarie för någon.

Källa: Kommunal och SKL