SVAR: Om man insjuknar igen inom fem dagar ska det inte dras en ny karens, så i ditt fall har arbetsgivaren gjort rätt