I samma undersökning svarar 46 procent att det är bra att kommunerna ser till att det finns privata skattefinansierade alternativ inom vård, skola och omsorg.

– Även om de tycker det är bra att inte tillåta vinstdelning, så vill de att det ska finnas privata alternativ. Det kan förefalla motstridigt, men så är det, säger Toivo Sjörén, opinionschef på TNS Sifo till Aftonbladet.

70 procent av de röd-gröna väljarna vill inte tillåta vinster, 61 procent av SD-väljarna säger samma sak och bland de borgerliga är det 47 procent som vill ha förbud.

På frågan om kommunerna ska se till att privata alternativ finns är det ungefär samma skillnader mellan de olika väljarna.

I undersökningen har man också efterfrågat synpunkter på privata alternativ i de olika verksamhetsområdena. Privat sjukvård får bäst betyg, 32 procent tycker att det fungerar bra. Därefter följer skolan, barnomsorgen och sist äldreomsorgen, medan 24 procent svarar att det inte fungerar bra i någon av verksamheterna.

Det framgår inte av Aftonbladets artikel hur stort underlaget eller svarsfrekvensen är i undersökningen.