Den 1 maj förra året meddelade Stefan Löfven att Socialdemokraterna skulle tillsätta en forskningskommission, med uppdraget att ta fram vetenskapligt förankrade förslag om hur Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet. Drygt tio månader senare är nationalekonomerna Mårten Palme, Eva Mörk, Bertil Holmlund och Robert Östling färdiga med sin rapport (se länk). Där presenterar de sina rekommendationer i tio punkter.

En av punkterna i rapporten handlar om arbetslöshetsförsäkringen. I dag är taket 18 700 kronor, vilket betyder att den som blir arbetslös får ut högst 80 procent av det beloppet. Nationalekonomerna som S anlitat vill först höja taket och sedan fortsätta räkna upp det år för år, så att fler får ut 80 procent av sin lön. De vill också förändra villkoren så att fler kommer in i systemet och slipper söka försörjningsstöd när de blir arbetslösa.

Forskningskommissionen pekar också på att Sverige har ovanligt stor andel anställda med tidsbegränsade jobb. För att komma åt det vill ekonomerna införa lägre arbetsgivaravgift för tillsvidareanställda än för tillfälligt anställda.

Utbildningssatsningar som gör att fler kan läsa in gymnasieexamen och riktade anställningsstöd för personer med svag ställning på arbetsmarknaden är två andra förslag i rapporten.