Inte i någon annan kommun i länet – förutom Stockholm som är mycket större – har så många gått Omvårdnadslyftet från privata utförare. Jome Omvårdnad – det företag som nu utreds av polis för misstänkt ekonomisk brottslighet, bland annat för att inte ha utfört det arbete som de fick pengar för – utbildade minst 42 personer under hösten 2012. 12 av dem tog 1300 poäng på mindre än ett halvår.

– De här bolagen kom inte igång med utbildningen förr­än hösten 2012 och redan i december-januari hade de ett antal personer som tagit 1300 poäng. Läser du in det på en termin bör du lägga väldigt mycket studietid. Jag tror inte att poängen de har fått stämmer överens med kunskaperna, säger Greger Lilliebladh, verksamhetsstrateg på Södertälje kommun.

KA har tagit del av en lista på ett antal personer från Jome Omvårdnad som gått utbildning hos Kompetensutvecklingsinstitutet 2012. Bland dem som tagit höga poäng på kort tid återfinns flera av de som nu sitter häktade misstänkta för grovt bedrägeri. Polisen bekräftar att de misstänker fusk även med betygen.

– Vi har reagerat på det och tycker att det är väldigt anmärkningsvärt. De genomför ju kurserna långt under tiden som skulle krävas för dig och mig om vi gjorde det på heltid. Jag tror att det här ingår i det systematiska bedrägeriet, men om det ingår i brottsutredningen kan jag inte svara på, säger Björn Schager, operativ chef för polisens Aktionsgrupp Stockholm.

Södertälje kommun har varit i kontakt med Skolinspektionen om sina misstankar men har ännu inte gjort någon anmälan