De många ledigheterna runt julhelgen kommer att skapa brist på vårdplatser, därför har regionledningen i Skåne beslutat att prioritera patienter med akuta eller livshotande sjukdomar, samt patienter i livets slutskede. Ingen planerad vård kommer att genomföras mellan de bestämda datumen.

– Redan nu är det behov av extra vårdplatser på akuten på grund av influensor, infektioner och äldre som är i behov av vård, berättar Susanna Åsvik. Därför öppnar man upp stängda vårdplatser.

Hur är stämningen bland de anställda?

– Just nu känner man inte riktigt av det, jag tror att det kommer under julhelgerna.