Avtalet skiljer sig från de flesta övriga Kommunals kollektivavtal i och med att det är ettårigt. Det beror på att Liseberg håller på att slås ihop till ett och samma bolag och att man kommer att göra ett helt nytt avtal inför 2015. Det nu aktuella avtalet gäller från 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.

Lönerna höjs med 640 kronor i månaden för de strax över 100 tillsvidareanställda. Därutöver finns en mängd säsongsanställda som går på timlön. De så kallade juniorerna – som gör sitt första år som säsongsanställd – får höjd timlön med 1,0 procent. Seniorerna – som jobbat mer än ett år – får höjd timlön med 2,2 procent. Förstemannatillägget höjs med 2,2 procent.

Som för övriga avtal införs ett föräldrapenningtillägg som innebär att arbetsgivaren betalar tio procent ytterligare, utöver de 80 procent som ingår i föräldraförsäkringen. Tillägget gäller i 180 dagar.

Avtalet är tecknat med Arbetsgivaralliansen.