Det visar Kommunal i en rapport som även pekar på att visstidsanställda ofta är kvinnor som jobbar deltid. Fast anställda arbetar oftast 90 procent av en heltidstjänst, visstidanställda arbetar drygt 50 procent. Det innebär också att skillnaden i den faktiska arbetsinkomsten är cirka 50 procent.

Det är två år sedan Kommunal kom med sin förra rapport om visstidsanställningar. Sedan dess är det inte mycket som har förändrats. Sedan 2008 har andelen visstidsanställningar ökat med 5 procentenheter. Under den senaste femårsperioden har andelen visstidsanställa i landstingen varit 15 procent, i kommunerna 25 procent och i privat vård och omsorg omkring 30 procent.

Vanligast är att vårdbiträden i äldreomsorgen har visstidsanställningar, näst vanligast är att barnskötare har det. Det är betydligt mindre vanligt bland fastighetsskötare och brandmän.

– Att inte kunna erbjuda tillsvidareanställningar för den som vill jobba i vård och omsorg gör jobben mindre attraktiva. En bransch där antalet visstidsanställningar är så utbrett gör att suget efter att jobba i den minskar. Och vi behöver fler som jobbar i vården – inte färre, säger Annelie Nordström, Kommunals förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Enligt Kommunal vill inte en tredjedel av de som är 35 år och yngre arbeta kvar i äldreomsorgen om tre år.

Kommunal förklarar ökningen av visstidsanställningar med den lagändring som trädde i kraft 2007 och som gör det lättare för arbetsgivare att stapla olika anställningar på varandra. Sedan i fjol begränsar dock flera av Kommunals avtal tiden som visstidsanställd till max tre år. Det gäller bland annat privata vårdföretag samt kommuner och landsting. KA har tidigare granskat hur många fasta jobb de nya reglerna gett och funnit att de inte haft någon effekt i nio av tio stora kommuner.

I årets avtalsrörelse krävde Kommunal att vikariat och allmän visstidsanställning inte ska kunna staplas på varandra i mer än två år. Sedan ska anställningen bli fast. Det kravet driver Kommunal i de pågående förhandlingarna med Vårdföretagarna som rör cirka 40 000 anställda i privata vårdbolag.

Men det kravet har fått gehör när andra avtal tecknats i år.

Samtidigt ökar löneskillnaderna mellan visstidsanställda och fast anställda. Den som har en fast heltidstjänst tjänar i genomsnitt 22 700 kronor i månaden. Den som är visstidsanställd 19 400 kronor räknat på heltid. Det är 15 procent lägre. För tre år sedan var skillnaden 12 procent.