LO:s chefsjurist Claes-Mikael Jonsson är mycket nöjd.

– Vi har fått rätt på alla punkter. Därför är det dags att riva upp Lex Laval, säger han.

Claes-Mikael Jonsson sammanfattar yttrandet med att det nu råder ett nytt rättsläge i Europa. Detta därför att Europarådets kommitté för sociala rättigheter underkänner EU-domstolens Lavaldom och Lex Laval för att de fackliga rättigheterna begränsas när det gäller rätten till stridsåtgärder eller att förhandla om vad de vill.

– Strejkrätten får inte begränsas med hänsyn till ekonomiska intressen. Och kommittén säger att det måste vara möjligt att kräva likabehandling av utländska arbetare. VI kan nu sluta upp med att teckna utstationeringsavtal som bara garanterar de utländska arbetarna minimilön. De har rätt till svenska kollektivavtal.

Det var LO och TCO som för ett år sedan anmälde Lex Laval till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Claes-Mikael Jonsson är en av de personer som såg till att anmälan skickades in. Han tror att det blir omöjligt för regeringen att nu hävda att Lex Lavals begränsning av fackliga rättigheter fortfarande gäller.

– Lex Laval bygger på en dom i EU-domstolen. EU förhandlar om medlemskap i Europarådet. Det kan inte vara politiskt möjligt för EU att då hävda att de har en annan rättsordning än Europarådet.

Han tror att det blir omöjligt för EU-domstolen att fatta en ny Lavaldom mot ett fackförbund som tar strid för rätten att sluta kollektivavtal.

– Och då faller Lex Laval som den ser ut i dag, säger han.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson håller inte med om att det är dags att riva upp Lex Laval efter yttrandet från Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

– Regeringen anser att Lex Laval är förenlig med den europeiska sociala stadgan. Nu följer Europarådets ministerkommittés behandling som avslutar ärendet. Ministerkommittén ska anta en resolution, det vill säga uttala huruvida kritik ska riktas mot Sverige. Jag vet inte exakt när det blir men jag tror att det blir tidigast vid årsskiftet, säger hon.

Elisabeth Svantesson hänvisar också till den av regeringen tillsatta parlamentariska utredning som ska se över Lex Laval.  Den ska komma med ett förslag hösten 2014.

Det var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som tvingade fram denna utredning.

Men oppositionen är inte nöjd med att i ett år bara vänta på ett förslag om lagändring.

I morgon, torsdag, kommer Ali Esbati, Vänsterpartiets vikarierande talesperson i arbetsmarknadsfrågor, att lämna in en interpellation i riksdagen för att få besked om vad regeringen ska göra efter det yttrande som nu kommit om Lex Laval.

– Tidigare har ju också FN-organet ILO kommit med kraftig kritik mot Lex Laval för att lagen strider mot deras konventioner om grundläggande fackliga rättigheter. Det är anmärkningsvärt om regeringen struntar kritiken som har kommit mot lagen. Den borde agera nu för att ändra eller helt riva upp lagen, säger Ali Esbati.

Han tycker att regeringen ska betala ett skadestånd till Byggnads och Elektrikerförbundet för att de tvingades betala stora skadestånd efter deras fackliga blockad som EU-domstolen ansåg vara olaglig.

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Ylva Johansson, tycker också att regeringen ska agera nu.

– Lex Laval måste ändras så att det tydligt framgår att facken har rätt att kräva förhandling och ytterst ta till stridsåtgärder för att kunna teckna kollektivavtal som ger utländska arbetare i Sverige samma villkor som svenska arbetare har, säger hon.

Ylva Johansson är osäker på om det i dagsläget går att helt riva upp Lex Laval.

– Vi kanske måste ha någon lag som reglerar EU:s utstationeringsdirektiv. Därför måste vi också se till att EU inför ett socialt protokoll som slår fast att fackliga rättigheter inte får stå tillbaka för ekonomiska friheter.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vill också att det blir ett socialt protokoll i EU. Men han tycker att Lex Laval ändå kan rivas upp snarast.

– Vi hade rätt. De hade fel. Nu är det bevisat. Detta är en lättnad för de fackförbund som av rädsla för dyra skadeståndskrav inte har vågat sätta företag i blockad när dessa vägrat gå med på kollektivavtal, säger han.

Han vågar ännu inte slå fast någon ny facklig strategi efter yttrandet från Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

– Nu ska vi njuta av vår seger. Sen ska vi fundera på hur vi agerar i framtiden. Det ska vi diskutera i LO:s styrelse.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter

Europarådets kommitté för sociala rättigheter har till uppgift att värna de mänskliga rättigheterna enligt Europarådets sociala stadga. Kommitténs yttrande är dock inte rättsligt bindande. Det är Europarådets ministerkommitté som slutligen kan vidta åtgärder mot den medlemsstat som den anser bryter mot Europarådets konventioner och domar i Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ska inte förväxlas med EU-domstolen).
Europarådets konvention om mänskliga rättigheter är lag i Sverige.