Lättnaden var stor när en enig styrelse kunde fatta beslutet. Diskussionen om förslaget till investeringsplan har pågått i ett halvår. Motsättningarna har handlat om hur pengarna ska användas och vem som ska förvalta dem.
  Svenska LO har bestämt motsatt sig att Sverige skulle uppmanas att skicka iväg pengar till en EU-fond för att användas till investeringar i andra länder.
  LO har istället föreslagit att varje land satsar sina pengar till investeringar i det egna landet.

Kompromissen blev att landet antingen kan investera pengarna i det egna landet eller bidra till den gemensamma investeringsfonden i EU.
  En annan fråga har varit om Europeiska Investeringsbanken, EIB, ska ansvara för pengarna och hur dessa används.
  Flera förbund i Europafacket har motsatt sig detta eftersom de vill ha möjlighet att vara med och påverka till vilka investeringar pengarna ska användas.
Vid styrelsemötet i går, torsdag, enades förbunden om att EIB eller någon annan kan förvalta pengarna, men kravet är att det finns en demokratisk kontroll där Europafacket kan vara med och påverka.

Förslaget till investeringsplan kommer nu presenteras för EU:s ledare som ett alternativ till de nedskärningar som nu genomförs i ett försök att bekämpa krisen.