För någon månad sedan gick ett brev ut med de nya riktlinjerna för fotografering på alla förskolor i Valbo förskoleområde i Gävle, skriver Gefle Dagblad. De innebär att föräldrar bara får fotografera sina egna barn, och att när barnen slutar på förskolan kommer de numera bara få med sig bilder på sig själva och inte ihop med kamrater. Lucia och andra festligheter är undantagna fotoförbudet.

Förbudet motiveras med att bilder sprids så lätt via sociala medier, och att det finns såväl barn med skyddad identitet och papperslösa, som barn vars föräldrar av andra skäl inte vill riskera att bilder på dem sprids på internet.

Nu har kommunstyrelsen föreslagit att fotoförbudet ska utvidgas till att gälla alla förskolor i kommunen. Barnskötaren och arbetsplatsombudet Eva Sandin Jurell jobbar på Häcklinge förskola i Valbo, som redan infört fotoförbud, och säger till KA att hon förstår beslutet.  
   – Visst tycker jag att det är bra, samtidigt som jag kan tycka att det är tråkigt att barnen nu bara kommer få med bilder på sig själva hem. Det tyckte man ju var kul att titta på, vilka man gått på förskolan med, säger Eva Sandin Jurell.

Däremot så efterlyser hon efter en månad med de nya riktlinjerna tydligare besked om hur de ska hantera vissa situationer.
   – Vi har inte fått veta hur vi ska göra. Hur ska vi knäppa kort på lek när det är andra barn med, till exempel. Vi brukar ju fotografera om barn leker med varandra på ett pedagogiskt vis, ska vi bara göra det skriftligt nu?

De har inte haft något möte på arbetsplatsen eller diskuterat förändringen med cheferna, och än så länge har förbudet inte märkts på något särskilt sätt. Inga föräldrar har tagit upp frågan med Eva Sandin Jurell.
   – Man har tänkt mer och mer på det själv men det har inte satt sig riktigt. Vi håller på att kolla pärmarna med bilder som vi redan har tagit och funderar på hur vi ska göra med dem. Men vi tar nog upp det på nästa arbetsplatsträff och kanske i samverkan, säger Eva Sandin Jurell.

Titti Lind är barnskötare och huvudskyddsombud för Kommunal i Gävle kommun. Hon fick reda på att fotoförbudet snart kan gälla Gävle via lokaltidningen, och har ingen klar åsikt.
   – Vi har pratat lite om det tidigare på samverkan i förskoleområdet där jag jobbar, eftersom det finns föräldrar som inte vill att bilder på deras barn ska läggas ut på sociala medier. Det är ett dilemma och det jag funderar mest på är hur vi ska kunna styra det. Men det är bara min personliga åsikt, säger Titti Lind.

Samtidigt förstår hon argumenten för ett fotoförbud – även om hon ställer sig lite frågande till varför barnen inte ska kunna få med sig bilder på sig själva med andra barn när de slutar förskolan.
   – Vi har ju barn med skyddad identitet och det kan vi inte gå ut och tala om, så ur den aspekten är det bra med ett generellt förbud. Men jag tror att det kan vara svårt att få föräldrarna att förstå, säger Titti Lind.