Avtalet löper på tre år, från 1 april 2013 till och med 31 mars 2016 och ger sammanlagt krontalshöjningar på 1 700 kronor, räknat över hela perioden.
   – Det vi är mest nöjda med är att vi fått upp lägstalönen för utbildad personal med 2 536 kronor, säger Kommunals ombudsman Lasse Fischer.
Just denna höjning motsvarar en löneökning på närmare 15 procent.
Avtalet  ändrar nu också namn från Turism och Fritid till Besöksnäringen.