När du går i pension kan du välja att ta ut den del som är tjänstepension på en kortare tid och få en högre summa varje månad. De senaste tio åren har den andel av pensionspengarna som tas ut på en kortare tid än livet ut, ökat från fem till över 30 procent. Det visar siffror från pensionsbolaget AMF för avtalen SAF-LO och KAP-KL som omfattar många kommunalare. På AMF är man bekymrad över utvecklingen. Trygghetsekonom Carina Blomberg säger att det finns en okunskap men också en misstro mot pensionsbolagen.
   – Det finns en attityd av att det här är mina pengar och jag vill ha dem så fort som möjligt. Man tycker kanske inte heller att man har så bra hälsa, men de flesta lever längre än de tror.

För den som är allvarligt sjuk kan det vara en fördel att ta ut pengarna snabbt, påpekar Kommunals pensionsexpert Anna-Maria Carlsgård. Men för en normalfrisk pensionär gäller det att inte underskatta de kostnader man kommer ha efter 75 eller 80 års ålder.
   – Det är då tänderna ramlar ur och du behöver köpa hörapparat. Var och en måste fundera på hur ekonomin kommer att se ut, men tänk efter före för det går inte att ändra, säger hon.

De AMF-kunder som tar ut pensionen under kortare tid gör det i genomsnitt under sex år. Det handlar främst om privatanställda arbetare. Men även bland kommun- och landstingsanställda har det blivit vanligare att ta ut alla pengar snabbt. I år valde 20 procent av KPA:s kunder att ta ut sin pension på fem år.
   Den som tar ut sin pension på kort tid riskerar också att få ut mindre pengar totalt sett. Om du tar ut din pension livsvarigt, har bolaget åtagit sig att betala ut pension till dig så länge du lever. Ett vanligt antagande är 65+22 år, alltså 87 år. Om du lever längre än det som bolaget antagit att försäkringskollektivet kommer att leva gör bolaget ett tillskott.

Annika Creutzer menar att fack och arbetsgivare aldrig borde ha avtalat om att medlemmarna kan välja att ta ut all pension på kort tid.
   – Arbetsmarknadens parter har gått emot det som är själva syftet med tjänstepensionen som är ett ”tvingande” sparande för att man ska ha pengar att leva på när man blir gammal.